اولین نشست راهبردی گذشته، حال وآینده شهر سوق همزمان با عید مبعث وبا حضور امام جمعه ، شهرداران واعضای شوراهای گذشته وحال درسالن جلسات شهرداری سوق برگزار گردید.

دراین نشست ابتدا حجت السلام کیانی اصل امام جمعه ضمن خیرمقدم وتبریک عید مبعث پیامبر مهربانی ها مطالبی را در خصوص رفتار و کردار پیامبر بیان داشتند و سپس با اشاره به وضعیت شهر سوق و نیاز به انجام کارهایی زیادی در شهر، بیان کرد که همه ما مسئولیم و باید با تعامل و همدلی در حل مشکلات گام برداریم ایشان از مجموعه فعالیت های شهرداری وشورا در طی چند ماه گذشته تشکر و سپاسگزاری کرده و ابراز امیدواری کرده که انشالله این چنین اقداماتی ادامه یابد.

در ادامه شهردار سوق توضیح کاملی از شرایط حاکم بر شهرداری اعتبارات عمرانی موجود و تخصیص داده شده از سوی دولت وضعیت بافت فرسوده شهر نیازها و احتیاجات عمرانی شهر چالش ها و مشکلات موجود برنامه کاری شهرداری در طی سال های آینده و خواسته ها از اعضا دعوت شده در جلسه ارائه دادند و اعلام داشت که هدف اصلی این جلسه استفاده و بهره گیری از تجارب و معلومات مدعوین در مدیریت شهری می باشد در ادامه هر کدام از دعوت شدگان موارد پیشنهادی و گاهاً انتقادی بیان داشته که در نهایت و پس از جمع بندی مقرر گردید که مجمع هم اندیشی شهرداران و اعضا شوراهای ادوار گذشته تشکیل و در جلسات آینده فعالیت های عملی خود را مطابق با مصوبات آن آغار نمایند.

خبرنگار :کیومرث دوستکام

دیدگاه خود را ارسال کنید...