مردم شهید پرورو ولایت مدار شهرسوق بخصوص قشرعظیم دانش آموزان وفرهنگیان بهمراهی همه مسئولین بخش و شهر واقشارمختلف مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کردند.

دیدگاه خود را ارسال کنید...