سیاوش سلطانی کارمند شهرداری سوق و رئیس هیئت ورزش های همگانی سوق که در بخشداری سوق مشغول به خدمت بود درپی عارضه قلبی جان باخت. این حادثه روز گذشته در شهر بهبهان برای ایشان روی داده است.سایت سوق به نمایندگی از کارکنان شهرداری و همکاران آن مرحوم، این مصیبت را به خانواده و همه وابستگان ایشان تسلیت می گوید.