جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کهگیلویه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
بنا بر این در این جلسه با رأی اعضای شورا مهندس ستار تقوی به عنوان رئیس انتخاب شد. همچنین جهان راسته و موحد به عنوان نائب رئیس و منشی معرفی شدند. فرزاد آذریان نیز با رأی اعضا به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهرستان کهگیلویه انتخاب شد.