لیست آثار منتشر شده تا سال 1390

نامههای به آنا

نام کتاب : نامه های به آنا

مجموعه شعر

انتشارات دارینوش

به وقت گرینویچ

نام کتاب: به وقت گرینویچ

مجموعه شعر

انتشارات دارینوش

افلاطون کنار بخاری

نام کتاب : افلاطون کنار بخاری

مجموعه شعر

انتشارات دارینوش

سالهاست که مرده ام

نام کتاب : سالهاست که مرده ام

مجموعه شعر

انتشارات دارینوش

من و نازی

نام کتاب : من ونازی

مجموعه شعر

انتشارات دارینوش

ستاره ها

نام کتاب : ستاره ها

مجموعه شعر

انتشارات دارینوش

کابوسهای روسی

نام کتای : کابوسهای روسی

مجموعه شعر

انتشارات دارینوش

نمی دانم ها

نام کتاب : نمی دانم ها

مجموعه شعر

انتشارات دارینوش

من و نازی

نام کتاب : من و نازی

مجموعه شعر

انتشارات الهام

خروسها و ساعتها

نام کتاب : خروسها و ساعتها

نمایشنامه

انتشارات الهام

کتاب سلام خداحافظ

نام کتاب : سلام خدا حافظ

مجموعه شعر

انتشارات دارینوش

دو مرغابی در مه

نام کتاب : دو مرغابی در مه و گوش بزرگ دیوار

دو نمایشنامه

انتشارات دارینوش

راه با رفیق

نام کتاب : راه با رفیق

مجموعه شعر

انتشارات دارینوش

چیزی شبیه زندگی

نام کتاب : چیزی شبیه زندگی

نمایشنامه

انتشارات الهام

بی بی یون

نام کتاب : بی بی یون

فیلمنامه

انتشارات الهام

 

دکلمه ها و آلبومهای صوتی

راه با رفیق

راه با رفیق

مجموعه دو سی دی شعر و صدای حسین پناهی

سال انتشار 1390

دارینوش

 

سلام خدا خافظ

سلام ، خداحافظ

مجموعه شعرو صدای حسین پناهی

سال انتشار 1383

انتشارات دارینوش

ستاره ها

مجموعه شعرو صدای حسین پناهی

سال انتشار 1375

انتشارات دارینوش