ادارات و نهادهایی که در حال حاضر در شهر سوق جهت خدمت به مردم فعالیت میکنند عبارتند از :

۱- اداره مخابرات

۲- اداره آب و فاضلاب

۳- شرکت گاز

۴- اداره بهزیستی

۵- کمیته امداد

۶- درمانگاه و مرکز بهداشتی درمانی شهر سوق

۷- پاسگاه انتظامی

۸- اداره تربیت بدنی شهر سوق

۹- نمایندگی آموزش و پرورش شهر سوق

۱۰- پایگاه مقاومت امام حسین (ع)

۱۱- اتفاقات برق سوق

۱۲- اداره پست سوق

۱۳- اداره دامپزشکی سوق

۱۴- تعاون روستایی