گزارش عملکرد شهرداری سوق

سوق شهري در استان کهگيلويه و بوير احمد با جمعيتي حدود ۷۰۰۰ نفر در ۳۰ درجه و ۵۱ دقيقه و ۳۱ ثانيه شمالي و ۵۰ درجه و ۳۷ دقيقه و ۳۹ ثانيه شرقي و در شمال غرب استان کهگيلويه و بويراحمد و با ارتفاع متوسط ۸۰۰ متر از سطح دريا و متوسط بارندگي ۴۵۰ ميلي متر در دشت بزرگ سوق واقع گرديد. اين شهر داراي زمينهاي کشاورزي مستعد زيادي مي باشد که به علت پائين بودن آب رودخانه از اين دشت اکثرآ به صورت ديم کشت مي کردند. سوق داراي آثار گردشگري زيادي مي باشد که متآسفانه در اين خصوص کم کاري وبي توجهي و کمبود امکانات باعث عدم شناخت مردم ايران از اين مناطق زيبا و بکر گرديد از جمله اين آثار ديدني – آبشار طوف خيمه – دژکوه زادگاه حسين پناهي- حاشيه رودخانه مارون – قرق و بادمستان بلوط بنگان – چشمه هاي لگين راک و… و آرامگاه مرحوم حسين پناهي و دشت هاي سر سبز اين منطقه بويژه در فصل زمستان و بهار مي باشد.

شهرداري سوق در سال ۱۳۷۳ تأسيس ،در بدو شروع بکار در خانه هاي سازماني مستقر و از اين مکان به عنوان ساختمان اداري استفاده مي کرد و در همان سالهاي ابتدائي با توجه اينکه اين شهرقدمت زيادي داشته و داراي مردم با فرهنگ و متمدن بوده ، با همکاري اين مردم امکانات خوبي براي شهرداري فراهمگرديد و رفته رفته شهرداري بزرگ و داراي پرسنل تخصصي و خدماتي زيادي گرديد و در حال حاضر اين شهرداري داراي ۴۰ نفر پرسنل اداري –خدماتي و نقليه مي باشد.

در ابتداي ورود آقاي مرادي پور به شهرداري به عنوان شهردار در تاريخ ۲۷/۷/۹۲ با توجه به اينکه شهرداري سوق بدهکارترين شهرداري استان در سال ۱۳۹۲ بوده و کوله باري از مشکلات بر دوش شهرداري سنگيني مي کرد شهردار در اين برهه بايد چاره جويي مي کرد و از بين راه حلهاي متعدد بهترين را انتخاب مي کرد باتوجه به تجربه ۱۸ ساله ايشان در شهرداري هاي مختلف و دفتر فني استانداري و رشته تحصيلي ايشان که مهندسي عمران و ارشد مديريت اجرايي بوده بهترين راه حل را صرفه جويي در هزينه ها و افزايش درآمد و شدت بخشيدن به کارهاي عمراني و محروميت زدايي از اين شهر دانستند که به حول و قوه الهي پيشرفت کارها در حد عالي بوده و قسمتي از گزارش کارهاي انجام شده در اين مدت کوتاه ۳۰ ماهه به شرح ذيل ارائه مي گردد .

گزارش عمراني

۱ـ با توجه به وضعيت بد معابر بر اثر لوله گذاري گاز و آب و غيره حدود ۵۰% خيابانها با مشکل عبور و مرور مواجه بودن که اولويت اول لکه گيري معابر قرار گرفت .

رديفشرح پروژهمتراژهزينه کردتوضيحات
۱لکه گيري معابر۱۰۰۰۰متر مربع۲۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
۲جدول گذاري و هدايت آبهاي سطحي۶۰۰۰ متر طول۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
۳تکميل بلوار ورودي از سمت لنده ، زيرسازي ، جدول ، بلوار و آسفالت۱۶۰۰۰متر مربع۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
۴احداث سيل بند شمالي۵۰۰ متر طول۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

 

معضل بزرگي براي ان قسمت از شهر بوده که بطور کامل حل گرديد
۵زيرسازي و آسفالت بتني کوچه ها۵۰۰۰متر مربع۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريالدر بافت قديمي بودن و امکان آسفالت نداشتن
۶اجراي کانيو در کوچه هاي با عرض کم و قديمي۱۲۰۰متر طول۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
۷آسفالت معابر شهر۴۰۰۰۰متر مربع۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريالبه طور کامل براي اولين بار در سطح استان هيچ کوچه و يا معبري بدون آسفالت نمي باشد
۸بازگشائي و تعريض معابر۱۰۰۰ متر مربع۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريالدر بافت قديمي و مرکزي شهر
۹تعويض پلهاي معابر۳۰۰متر۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريالبا بتن مسلع و پيش ساخته
۱۰پوشش حفاظتي سيل بند بزرگ شهر۶۰۰۰ متر مربع۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريالبا هدف جلوگيري از پر شدن و برطرف نمودن بوي نامطبوع و ايمني کردن خيابان اصلي شهر و ايجاد زمين براي فضاي سبز
۱۱کاشت درخت با حفاظ دور آنها۲۵۰۰ اصله۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريالبا توجه به اينکه شغل اکثر مردم در قديم و روستا هاي اطراف دامداري مي باشد احداث حفاظ ضروري مي باشد
۱۲کاشت چمن و گل هاي فصل۶۰۰۰ متر مربع۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
۱۳خريد مبلمان شهري۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريالاز قبيل لوازم ورزشي پلي اتيلن و فلزي ـ نيمکت ـ سرويس بهداشتي پيش ساخته و غيره
۱۴حفر دو حلقه چاه۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريالبراي جدا سازي آب شرب از آب فضاي سبز و خريد پمپ و لوازم آنها
۱۵احداث و شروع بکار سالن مديريت بحران۱۴۰۰ متر مربع۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريالبراي استفاده چند منظوره و درآمدزايي با پيشرفت فيزيکي ۶۰%
۱۶راه اندازي مجدد و تکميل کارگاه قطعات بتني براي درآمدزايي۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
۱۷شروع بکار پمپ بنزين و خريد زمين۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريالبراي درآمدزايي که مقداري از کارهاي آن از دوره قبل انجام گرديد با پيشرفت ۴۰%
۱۸تعميرات ساختمان اداري و نقليه و احداث سايبان۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
۱۹راه اندازي مجدد کارخانه سنگ شکن براي درآمدزايي۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
۲۰ساماندهي قبرستان۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
۲۱لايه روبي سيل بندها و جداول۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريالبراي جلوگيري از وقوع سيل و بحران

خدمات شهري

۱ـ جمع آوري و دفن روزانه ۱۳ تن زباله

۲ـ آبياري درختان و چمن ها به صورت روزانه

۳ـ هرس درختان در مواقع لازم

۴ـ چيدن علفهاي هرز و حمل آنها به خارج از شهر

۵ـ نگهداري پارکها و حفاظت از آنها

۶ـ استفاده از پرسنل خدمات شهري در کارهاي عمراني در مواقع لزوم

عملکرد نقليه

۱ـ بيمه نمودن کليه ماشين آلات شهرداري که به علت ضعف مالي شهرداري بعضي از آنها بدون بيمه بودن

۲ـ تعمير ماشين آلات شهرداري از قبيل آتش نشاني تانکر آب ـ امبولانس ـ نيسان ـ مزدا  و غيره با هزينه معادل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۳ـ خريد يکدستگاه بيل بکهو تمام اتوماتيک با کمک سازمان شهرداريها

۴ـ خريد يکدستگاه ماشين حمل زباله با کمک سازمان شهرداريها

۵ـ بازديد روزانه از ماشين الات و تعميرات جزئي به خاطر صرفه جويي

عملکرد مالي

۱ـ پرداخت حقوق معوقه ۵ ماهه پرسنل به مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۲ـ پرداخت بيمه معوق شده سنوات قبل به صورت اقساطي ماهيانه به مبلغ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۳ـ پرداخت بدهي معوقه دوره قبل به بازاريان به مبلغ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ريال

۴ـ پرداخت بدهي پرسنل شامل مأموريت ، اضافه کار و غيره به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۵ـ‌ پرداخت بدهي معوقه از قبل به حکم هاي صادره از دستگاه قضايي و مصوبات شورا به مردم به مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۶ـ پرداخت ماهيانه حقوق پرسنل در سال ۹۴ ماهيانه به مبلغ ۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۷ـ تهيه و تنظيم بودجه ـ متمم و تفريغ بودجه

۸ـ پرداخت اسناد کارپردازي به صورت مستمر ماهيانه حدود ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال

۹ـ پرداخت اسناد پيمانکاران به موقع و در حد توان

عملکرد ساير واحدهاي مثل اصناف ـ ساختمان و شهرسازي به نحو احسن انجام گرديد به طوريکه رضايت خاطر مردم و با درصد بالا فراهم گرديد .

کمک به ساير دستگاهها

۱ـ کمک به کتابخانه ساليانه حدود ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۲ـ کمک به تربيت بدني ساليانه حدود۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۳ـ کمک به نيروي انتظامي ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۴ـ کمک به جشن ها و مراسمات مذهبي ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۵- برگزاري دوره آموزش براي پرسنل با توجه به نوع  کار و شغل

۶- بازديد از نمايشگاه هاي مبلمان شهري و غيره توسط پرسنل زحمت کش و شهردار محترم

۷- برگزاري مراسمات مذهبي و نماز جماعت در شهرداري

۸- آذين بندي و چراغاني خيابانها در مواقع لزوم

۹- دادن امکانات رفاهي به پرسنل در حد توان از جمله کمک هاي نقدي به پرسنل در اعياد مختلف و گرفتن نوبت استخر و سالنهاي ورزشي براي کليه پرسنل